Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Πρώτη τελετή απονομής βραβείων Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων στην Κύπρο

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας διοργάνωσαν την πρώτη τελετή απονομής βραβείων Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων στην Κύπρο.

Απάντηση της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης σε δημοσιεύματα σχετικά με την εγγραφή νέων προγραμμάτων σπουδών από το « Ledra College »

Απάντηση της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης
σε δημοσιεύματα σχετικά με την εγγραφή
νέων προγραμμάτων σπουδών από το « Ledra College »