Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019

22ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

22ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ &
1st CONFERENCE FOR ERASMUS+ SPORT PROGRAMME W4AL – «Walk for all for life»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12 - 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Οι καθηγητές, οι ερευνητές και οι φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών θα ήθελαν καταρχάς να ευχαριστήσουν τον κ. Παπαηλιού

Οι καθηγητές, οι ερευνητές και οι φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών θα ήθελαν καταρχάς να ευχαριστήσουν τον κ. Παπαηλιού

Αναστολή της λειτουργίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Αναστολή της λειτουργίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου