Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

Τουρνουά Beach Volley στην παραλία των Φοινικούδων

Το Τοπικό Τμήμα Ιnternational Ρolice Αssociation Λάρνακας, σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, διοργανώνει τουρνουά Beach Volley στις 30 – 31 Αυγούστου 2014 στην παραλία των Φοινικούδων στη Λάρνακα.

Παραλίες Σκύλων
O Kυπριακός Οργανισμός Τουρισμού επιθυμεί να πληροφορήσει τους ιδιοκτήτες σκύλων και το ευρύ κοινό ότι η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών (ΚΕΠ), με βάση τις πρόνοιες του Περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, Κεφ.59, άρθρο 5Η(1)(ζ), καθόρισε τις πιο κάτω παραλίες ως περιοχές για λούσιμο σκύλων:

ΔΙΑΛΕΞΗ: THE EURO AREA CRISIS: POLITICS OVER ECONOMICSΔΙΑΛΕΞΗ: THE EURO AREA CRISIS: POLITICS OVER ECONOMICS