Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

Εγκαινιάστηκε η έκθεση ζωγραφικής «Hope for Cyprus» στην Αθήνα

Εγκαινιάστηκε η έκθεση ζωγραφικής «Hope for Cyprus» στην Αθήνα

Την Παρασκευή, 20 Μαρτίου, θασημειωθεί ολική έκλειψη ηλίου

Την Παρασκευή, 20 Μαρτίου, θασημειωθεί ολική έκλειψη ηλίου

Νομική Υπηρεσία: Η διαδικασία του επαναπατρισμού 34 εκκλησιαστικών κειμηλίων έχει ξεκινήσει

Νομική Υπηρεσία: Η διαδικασία του επαναπατρισμού
34 εκκλησιαστικών κειμηλίων έχει ξεκινήσει