Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018

Το άρθρο 3 για σχέσεις κράτους-Εκκλησίας στο επίκεντρο διαφωνιών αλλά και προτάσεων στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος

Το άρθρο 3 για σχέσεις κράτους-Εκκλησίας στο επίκεντρο διαφωνιών αλλά και προτάσεων στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος

«Δεν επιτρέπεται τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου να μην καταγγέλλουν ότι προσπαθεί να καπελώσει τις κινητοποιήσεις των μαθητών ένα ναζιστικό κόμμα»

«Δεν επιτρέπεται τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου να μην καταγγέλλουν ότι προσπαθεί να καπελώσει τις κινητοποιήσεις των μαθητών ένα ναζιστικό κόμμα»