Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

WORKS BY CYPRIOT COMPOSERSThe Cyprus Symphony Orchestra with the participation of members
of the Cyprus Youth Symphony Orchestra presents:

ΕΡΓΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝΗ Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου με τη συμμετοχή μελών
της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου παρουσιάζει:

ΜΑΕΣΤΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ


WORKS BY CYPRIOT COMPOSERS

WORKS BY CYPRIOT COMPOSERS

 WORKS BY CYPRIOT COMPOSERS

Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΘΑ ΑΝΑΓΟΡΕΥΤΕΙ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ


Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΘΑ ΑΝΑΓΟΡΕΥΤΕΙ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ,  17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015