Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Η ALPHA BANK ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΠΑΦΟ

Η Alpha Bank στηρίζει τις έρευνες της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Παλαίπαφο.Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της ευαισθησίας που επιδεικνύει διαχρονικά ο Όμιλος της Alpha Bank, σε θέματα που άπτονται της ιστορίας, της τέχνης, και γενικά του πολιτισμού, η Alpha Bank αποφάσισε να στηρίξει τις αρχαιολογικές έρευνες της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, στην Παλαίπαφο.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Ημερίδα ««Ευρωπαϊκά προγράμματα και ευκαιρίες χρηματοδότησης σε περίοδο κρίσης»
Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΞΥΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ