Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2015

«Έρωτας σε δύο πράξεις»


«Έρωτας σε δύο πράξεις»


                      Με τον Γιάννη Κούτρα…

                        …και     την Ηλέκτρα