Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014

To Πανεπιστήμιο Κύπρου επισκέφθηκε σήμερα, 10 Ιουλίου 2014 ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης

To Πανεπιστήμιο Κύπρου επισκέφθηκε σήμερα, 10 Ιουλίου 2014 ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης. Κατά την εκτενή συζήτηση του Υπουργού με τις Πρυτανικές Αρχές, τους φοιτητές και με άλλους αξιωματούχους του Ιδρύματος, μεταξύ αυτών και τους Κοσμήτορες των Σχολών, αναπτύχθηκαν θέματα που απασχολούν το Ίδρυμα.

Β’ ΚΑΙ Γ’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2014-2015

Β’ ΚΑΙ Γ’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2014-2015