Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥΟ Σύνδεσμος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων (ΣΙΕΙΕ)
σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ένωση (ΕΑΕ)
σας προσκαλούν σε