Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας για εκδόσεις του έτους 2013

Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας
για εκδόσεις του έτους 2013

Excavations at Erimi-Laonin tou Porakou: 2014
     
       Excavations at Erimi-Laonin tou Porakou: 2014

ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ»
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη

Συνεχίζονται οι ανασκαφικές εργασίες από την ΚΗ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στον Τύμβο Καστά, Αμφίπολης.