Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Εγκαίνια της Μόνιμης Κειμηλίων του Μικρασιατικού Ελληνισμού της Κύπρου

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ´
Πέμπτη 2.10.2014, ώρα 19.00´
Εγκαίνια της Μόνιμης Κειμηλίων του Μικρασιατικού Ελληνισμού της Κύπρου