Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας για εκδόσεις του έτους 2013

Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας
για εκδόσεις του έτους 2013

Excavations at Erimi-Laonin tou Porakou: 2014
     
       Excavations at Erimi-Laonin tou Porakou: 2014

ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ»
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ