Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

Η ομάδα «Ανήσυχοι Θεατρίνοι» παρουσιάζει το έργο "Η παρέμβαση"
Η ομάδα «Ανήσυχοι Θεατρίνοι» παρουσιάζει το έργο Η παρέμβαση, μία μονόπρακτη κωμωδία, τη μοναδική που μας άφησε ο Βίκτωρ Ουγκώ. Θέμα της οι συγκρούσεις και οι ιδέες της μετεπαναστατικής εποχής στη Γαλλία.