Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

ANAKAΛΥΨΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ
ANAKAΛΥΨΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ

ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Εμπλέκεται σε σημαντικές διεργασίες κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη και η ανακάλυψη του προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την προέλευση και την εξέλιξη μιας σημαντικής ομάδας πρωτεϊνών