Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΛΑΜΠΟΥΣΑΣΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΛΑΜΠΟΥΣΑΣ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της ανταγωνιστικής πρόσκλησης του νέου εργαλείου “TEAMING”
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της ανταγωνιστικής πρόσκλησης του νέου εργαλείου “TEAMING

Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΘΑ ΑΝΑΓΟΡΕΥΤΕΙ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΘΑ ΑΝΑΓΟΡΕΥΤΕΙ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ,  17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015