Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

«Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΙΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ»
ANAKOINΩΣH
Το Κυπριακό Κέντρο Μελετών (ΚΥ.ΚΕ.Μ. ) προγραμματίζει τη διεξαγωγή ενός κύκλου διαλέξεων  / ανοικτών συζητήσεων με θέμα

 «Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΙΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ»