Σάββατο, 8 Αυγούστου 2020

Η πανδημία επηρεάζει τη λειτουργία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων

 

Πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature σε 200 πανεπιστημιακά ιδρύματα παγκοσμίως παρουσιάζει τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας στα ιδρύματα καθώς και το αβέβαιο μέλλον της ακαδημαϊκής έρευνας.